NẮM BẮT NGAY CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP: NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Định nghĩa câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh
 • 2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1
  • 2.1. Cấu trúc
  • 2.2. Chức năng
 • 3. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2
  • 3.1. Cấu trúc
  • 3.2. Chức năng
 • 4. Bài tập câu điều kiện hỗn hợp kèm đáp án
  • 4.1. Bài tập
   • Bài tập lý thuyết câu điều kiện hỗn hợp: Hoàn thành những câu sau sử dụng động từ trong ngoặc
   • Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện hỗn hợp: Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng
  • 4.2. Đáp án
   • Bài tập 1: 
   • Bài tập 2: 

Câu điều kiện hỗn hợp (mixed conditional sentence) có thể hiểu là sự kết hợp của các dạng câu điều kiện cơ bản. Đây là phần kiến thức tương đối khó nhằn và thường xuất hiện trong các bài thi để “đánh lừa" thí sinh. Hiểu được điều đó, Langmaster mang đến cho bài viết tổng hợp kiến thức, cấu trúc và bài luyện tập để khiến phần kiến thức này không còn là vấn đề với bạn nữa. Cùng bắt đầu ngay thôi nào!

1. Định nghĩa câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh

Câu điều kiện hỗn hợp là sự kết hợp của các loại câu điều kiện cơ bản 1, 2, 3 với nhau và được sử dụng trong một vài trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, công thức này không phải được thành lập tự do mà cũng có cấu trúc khuôn mẫu riêng. Có hai loại câu điều kiện hỗn hợp như sau:

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

2.1. Cấu trúc

null

Trong công thức câu điều kiện hỗn hợp loại 1, mệnh đề 1 (mệnh đề ‘if’) chia ở thì quá khứ hoàn thành còn thì sử dụng với mệnh đề chính là điều kiện hiện tại.  

If + S + had + V3/V-ed + ..., S  + would + V(bare)

(If + câu điều kiện loại 3, câu điều kiện loại 2)

Lưu ý: Tương tự với tất cả các câu điều kiện cơ bản, thứ tự của các mệnh đề trong câu điều kiện hỗn hợp cũng không cố định. Tuy nhiên, bạn cần sắp xếp lại đại từ và thay đổi dấu chấm câu khi bạn điều chỉnh thứ tự của các mệnh đề, nhưng ý nghĩa sẽ không thay đổi.

Ví dụ: 

 • If I had studied harder at school, I would go to my dream university now.
  I would go to my dream university now if I had studied harder at school.
  (Nếu tôi chăm chỉ học ở trường hơn thì bây giờ tôi đã học ở trường đại học mơ ước của tôi rồi.)
 • If he had helped me, I wouldn't be in trouble now.
  I wouldn't be in trouble now if he had helped me.
  (Nếu anh ấy giúp tôi thì bây giờ tôi đã không gặp rắc rối rồi.)
 • If he hadn't won the lottery, he wouldn’t become a millionaire now.
  He wouldn't become a millionaire now if he hadn't won the lottery.
  (Nếu anh ấy không trúng xổ số thì anh ấy sẽ không trở thành triệu phú như bây giờ.)
 • If you had given me a chance, I would never let you go.
  I would never let you go if you had given me a chance.
  (Nếu em đã cho anh một cơ hội thì anh sẽ không bao giờ để em rời đi.)

Xem thêm bài viết về câu điều kiện:

=> CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

=> CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ NHẤT

2.2. Chức năng

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 dùng để diễn tả một tình huống trong quá khứ không có thật mà có thể tạo ra kết quả trong thì hiện tại. Nói cách khác, loại câu này thể hiện một tình huống trái ngược với hiện thực ở trong cả quá khứ và hiện tại. Đối với các câu điều kiện hỗn hợp dạng này, mệnh đề ‘if' diễn tả thời gian trong quá khứ còn mệnh đề chính diễn tả thì hiện tại. 

Ví dụ: 

 • If Linda had had more time, she would stay here now.
  (Nếu Linda có thời gian thì cô ấy sẽ ở đây.)
  (Thực chất, Linda không có thời gian và kết quả của điều đó ở hiện tại cô ấy không thể ở đây.)
 • If I had studied Chinese, I would become a translator now.
  (Nếu tôi học tiếng Trung thì tôi đã trở thành một phiên dịch viên rồi.)
  (Thực chất, tôi đã không học tiếng Trung và kết quả của điều đó ở hiện tại là tôi không thể trở thành phiên dịch viên.)
 • If Tom had prepared more carefully for the interview, he would become an employee of that company.
  (Nếu Tom chuẩn bị chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho buổi phỏng vấn thì anh ấy đã trở thành nhân viên của công ty đó.)
  (Thực chất, Tom không chuẩn bị đủ kĩ lưỡng cho buổi phỏng vấn và kết quả của điều đó ở hiện tại là Tom không trở thành nhân viên của công ty đó.)

Ở mệnh đề chính, ngoài ‘would’, bạn cũng có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu các (chẳng hạn: could, shall, might,...) để thể hiện sự cho phép, độ chắc chắn hay dự đoán về kết quả.

Ví dụ: 

 • If I hadn't missed that flight, I might lie on the beach now.
  (Nếu tôi không lỡ chuyến bay thì có lẽ tôi đang nằm dài trên bãi biển lúc này.)
 • If Chi had been more confident, she could become an MC now.
  (Nếu Chi tự tin hơn thì chắc cô ấy đã trở thành một MC bây giờ.)

3. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

3.1. Cấu trúc

null

Trong cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 2, mệnh đề 1 (mệnh đề ‘if’) chia ở thì quá khứ đơn giản còn thì sử dụng với mệnh đề chính là điều kiện hoàn thành.  

If + S + V-ed, S + would have + V3/V-ed

(If + câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3)

Ví dụ: 

 • If I were you, I would have bought that house.
  I would have bought that house if I were you.
  (Nếu tôi là bạn, tôi đã mua ngôi nhà đó.)
 • If I had time, I would have studied for a driving license.
  I would have studied for a driving license if I had time.
  (Nếu tôi có thời gian, tôi đã học bằng lái xe.)

3.2. Chức năng

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 dùng để diễn tả một tình huống không có thực ở hiện tại và kết quả có thể xảy ra trong quá khứ (nhưng thực sự thì không xảy ra). Đối với các câu điều kiện hỗn hợp dạng này, mệnh đề ‘if' diễn tả thời gian trong hiện tại còn mệnh đề chính diễn tả thời gian trước hiện tại. 

Ví dụ: 

 • If he wasn’t afraid of flying, he would have visited Seoul.
  (Nếu anh ấy không sợ bay, cô ấy đã có thể tới Seoul.)
  (Giả thiết: anh ấy không sợ bay dẫn tới kết quả trong quá khứ đã thay đổi là anh ấy đã tới thăm Seoul.)
 • If I were Kim, I wouldn't have quit the job.
  (Nếu tôi là Kim, tôi đã không bỏ việc.)
  (Nhưng thực tế tôi không phải là Kim và Kim đã bỏ việc.)

null

Xem thêm bài viết về câu điều kiện:

=> CHỈ 5 PHÚT DÙNG ĐƯỢC HẾT MỌI CẤU TRÚC IF, CÂU ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

=> CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP về câu điều kiện loại 1

4. Bài tập câu điều kiện hỗn hợp kèm đáp án

4.1. Bài tập

Bài tập lý thuyết câu điều kiện hỗn hợp: Hoàn thành những câu sau sử dụng động từ trong ngoặc

1. We (miss) ____ the flight if we had come to see the castle.

2. In case I (buy) ____ a laptop, will you show me how to work with Excel?

3. Linda (get) ____ angry if she had known that you lied to her.

4. If they invited me, I (come) _____ to the party.

5. Even if you (beg) ____ him, he wouldn't return the money.

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện hỗn hợp: Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng

1. If it ________ last night, it would be freezing this morning. 

A. has snowed

B. snowed

C. had snowed

D. was snowing

2. If Linda  _________  you, you _________ in trouble right now.

A. hadn't helped/would be 

B. helped/would have been

C. hasn't helped/would be 

D. A & B

4.2. Đáp án

Bài tập 1: 

1. would miss

2. buy

3. would get

4. would have come

5. begged 

Bài tập 2: 

1. C

2. A

Xem thêm:

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

Như vậy, Langmaster đã tổng hợp lại cho bạn toàn bộ kiến thức cần biết về câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh. Nếu bạn thích những bài viết bổ ích như trên và mong muốn được học thêm thật nhiều kiến thức ngữ pháp, đừng quên cập nhật trang web của Langmaster nha. Bây giờ, nhớ thường xuyên ôn tập, củng cố và làm thêm bài tập về dạng bài đã học để nắm chắc phần kiến thức này “khó nhằn" này nhé!

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Chứng chỉ IELTS 7.5
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác