Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu

CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ NHẤT

Câu điều kiện loại 1 và 2 là các dạng câu điều kiện đơn giản, được sử dụng khá nhiều trong các tình huống giao tiếp cũng như bài tập Tiếng Anh. Cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2 cũng là các điểm ngữ pháp rất quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Dưới đây là công thức cũng như cách sử dụng của từng loại câu để bạn dễ dàng tham khảo. 

A. Câu điều kiện loại 1 và cách sử dụng

Nếu bạn muốn dự đoán một hành động hoặc sự việc có thể xảy đến trong tương lai, nếu nó đi kèm với một điều kiện nhất định khác thì hãy sử dụng câu điều kiện loại 1. Đây là dạng câu điều kiện căn bản nhất mà những người bắt đầu học Tiếng Anh cần phải nắm vững và sử dụng thành thạo. 

null

1. Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Các loại câu điều kiện nói chung đều có 2 mệnh đề: mệnh đề “nếu” (mệnh đề điều kiện, đi kèm “if”) và mệnh đề “thì” (mệnh đề chính, đề cập đến hành động, sự việc sẽ xảy ra trong điều kiện đó. 

null

- Trong một số trường hợp, cấu trúc của câu điều kiện loại 1 có thể thay thế "will" bằng "must/should/have to/ought to/can/may".

- Mệnh đề điều kiện (mệnh đề “if”) có thể đứng ở vế đầu câu hoặc vế sau và thường được chia ở thì hiện tại đơn. Mệnh đề chính thường được chia ở thì tương lai đơn.

=> CẤU TRÚC REMEMBER - Ý NGHĨA, CÁCH DÙNG KÈM BÀI TẬP CHI TIẾT!

2. Cách dùng câu điều kiện loại 1

- Dùng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai:

Ví dụ:  If I get up early, I will go to work on time. 

- Dùng để đề nghị hay gợi ý:

Ví dụ:  If you need a glass of water, I can get you one.

- Dùng để cảnh báo hay hàm ý đe dọa:

Ví dụ:  If you don't do your homework, you will be penalized by the teacher.

3. Những điều cần lưu ý khi sử dụng câu điều kiện loại 1

- Ở một số trường hợp, cấu trúc câu điều kiện loại 1 chấp nhận thì hiện tại đơn ở cả 2 mệnh đề.

Ví dụ: If I want to play soccer, please play with me. 

- Mệnh đề “if” có thể dùng ở thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ: If I keep working, I will finish my homework in an hour. 

- Mệnh đề chính có thể dùng ở thì tương lai tiếp diễn hoặc thì tương lai hoàn thành.

Ví dụ: If I go to the post office early, I will be sending a letter. 

- Có thể dùng "Unless + Thì hiện tại đơn" thay thế cho "If not + Thì hiện tại đơn". 

Ví dụ: Unless we pass the driving test, we can not have driving license.

null

B. Câu điều kiện loại 2 và các trường hợp sử dụng

Khác với cấu trúc câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc có thể sẽ không xảy ra ở tương lai, dựa trên một điều kiện không xảy ra ở hiện tại. 

=> CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP

1. Cấu trúc câu điều kiện loại 2

null

2. Cách dùng câu điều kiện loại 2

- Dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể sẽ không xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: If I were rich, I would buy that house. 

- Dùng để khuyên nhủ, đề nghị hay yêu cầu.

Ví dụ: If I were you, I wouldn't love him. 

3. Các biến thể của câu điều kiện loại 2

- Biến thể mệnh đề chính:

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

Ví dụ:  If I stayed at home, I would be sleeping on my bed now. 

If + past simple, past simple

Ví dụ: If he were rich, he bought that building. 

- Biến thể mệnh đề “if”:

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Ví dụ: If you were sleeping, I wouldn’t disturb you. 

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Ví dụ: If I hadn’t gone to bed early, I wouldn’t go to school on time. 

null

=> CẤU TRÚC HAVE TO + VERB : CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH CỤ THỂ

C. Bài tập áp dụng

Các bài tập bên dưới giúp bạn luyện tập cách sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 1 và 2. Cùng tham khảo nhé. 

1. Bài tập câu điều kiện loại 1: Chọn phương án đúng

1.1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the orphans.

1.2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a snake in your garden?

1.3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for her help.

1.4. If he (finded/would find/found) ____ a child in the street, he (would take/took/taked) ____ him to the police.

1.5. If she (were/was/would be) ____ a color, she (is/would be/were) ____ blue.

2. Bài tập câu điều kiện loại 1: Chọn phương án đúng

2.1.  If I (have/would have/had had/should have) __________ the same problem you had as a child, I might not have succeeded as well as you have.

2.2. I (would have visited/visited/had visited/visit) __________ my mom sooner had someone told me her were in the hospital.

2.3. (Needed/Should I need/I have needed/I should need) __________ more help, I would call my sister.

2.4. (Had I known/Did I know/If I know/If I would know) __________ then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

2.5. Do you think there would be less misunderstanding in the world if all people (spoke/speak/had spoken/will speak) __________ the same language?

Để nắm vững và áp dụng đúng cấu trúc câu điều kiện loại 1 và 2, bạn cần phải thường xuyên làm các bài tập ở dạng chọn đáp án trắc nghiệm, hoàn thành câu… Thực hành mỗi ngày không chỉ giúp bạn ghi nhớ tốt kiến thức mà còn hình thành phản xạ nhanh hơn với các dạng bài tập nhất định. Thường xuyên cập nhật các bài viết của Langmaster để học thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh chính xác và thú vị nhé!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác