TOÀN BỘ CẤU TRÚC ENOUGH TRONG TIẾNG ANH BẠN CẦN NẮM, KÈM BÀI TẬP

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Enough trong tiếng Anh có nghĩa là gì? 
 • 2. Tổng hợp cấu trúc enough trong tiếng Anh và cách dùng đầy đủ nhất 
  • 2.1 Cấu trúc enough dạng khẳng định 
  • 2.2 Cấu trúc enough dạng phủ định 
  • 2.3 Cấu trúc enough kết hợp danh từ
  • 2.4 Enough còn có thể đứng một mình 
 • 3. Cấu trúc enough trong nối câu và những điều bạn cần nhớ để tránh mắc lỗi
 • 4. Bài tập luyện tập cấu trúc enough kèm đáp án 

Cấu trúc enough trong tiếng Anh được sử dụng như thế nào? Đây là một trong những điểm ngữ pháp khá phổ biến và quen thuộc, ấy thế mà không ít người học tiếng Anh vẫn còn bối rối và chưa biết cách sử dụng cấu trúc này sao cho chuẩn nghĩa nhất. Đừng lo lắng nhé, bài viết này, Langmaster sẽ giúp bạn nắm cách dùng, cấu trúc enough chỉ trong vòng 5 phút. Cùng tìm hiểu ngay thôi! 

1. Enough trong tiếng Anh có nghĩa là gì? 

Từ “enough” trong tiếng Anh khi dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “đủ”. Trong giao tiếp hàng ngày thì enough được người bản ngữ sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, bởi bản chất nghĩa “đủ” cũng được hiểu theo nhiều nghĩa ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Ví dụ: 

 • Marry is rich enough to buy this new car. 
 • Unfortunately, I don’t have enough money to pay the bill.

2. Tổng hợp cấu trúc enough trong tiếng Anh và cách dùng đầy đủ nhất 

Như đã giải thích phía trên, enough sẽ mang nhiều nghĩa khác nhau khi ở trong những ngữ cảnh khác nhau. Đây là một trong những từ hay, phổ biến mà chắc chắn nếu bạn muốn thành thạo tiếng Anh cần phải nắm rõ. Các cấu trúc và cách sử dụng enough chi tiết bao gồm: 

2.1 Cấu trúc enough dạng khẳng định 

 • S + tobe + adj + enough + (for sb) + to V-infinity
 • S + V + adv + enough + (for sb) + to V-infinity

Ví dụ:

 • It is cool enough to wear a hoodie and enjoy a hot coffee. (Thời tiết đủ lạnh để có thể mặc một chiếc áo hoodie và thưởng thức một ly cà phê nóng.)
 • He is tall enough to become a model. (Anh ấy đủ cao để trở thành một người mẫu.)
 • She is intelligent enough to pass the exam. (Cô ấy đủ thông minh để thi đậu kỳ thi này.) 

>>> Xem thêm: SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

2.2 Cấu trúc enough dạng phủ định 

 • S + to be not + adj + enough + (for sb) + to V-infinity
 • S + don’t/doesn’t/didn’t + V + adv + enough + (for sb) + to V-infinity

Ví dụ: 

 • Helen isn’t hard-working enough to achieve the best outcome. (Helen không đủ chăm chỉ để đạt được những kết quả tốt nhất.)
 • I am not patient enough to wait for him. (Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh ấy.) 
 • He is not muscular enough to carry this rock. (Anh ấy không đủ sức mạnh để có thể bê cục đá này.)  

2.3 Cấu trúc enough kết hợp danh từ

Khi enough kết hợp với danh từ thì enough đứng ở vị trí trước danh từ. Cụ thể, cấu trúc enough kết hợp với danh từ sẽ như sau: 

S + V + enough + noun + (for sb) + to V-infinity

Ví dụ: 

 • I don’t have enough time to finish my essay. (Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài luận của mình.)
 • He doesn’t have enough money to buy this new car. (Anh ấy không đủ tiền để mua chiếc xe mới.)
 • She didn’t get the job because she didn’t have enough experience. (Cô ấy không có được công việc này bởi vì cô ấy không có đủ kinh nghiệm.)

2.4 Enough còn có thể đứng một mình 

Trong một số trường hợp enough còn có thể đứng một mình mà không cần đi kèm danh từ sau đó. 

Ví dụ: I will lend you some money if you haven’t got enough. (Tôi sẽ cho bạn mượn tiền nếu như bạn không có đủ.)

3. Cấu trúc enough trong nối câu và những điều bạn cần nhớ để tránh mắc lỗi

Khi sử dụng cấu trúc enough trong nối câu thì bạn cần lưu ý một vài quy tắc sau đây để tránh mắc lỗi sai: 

Quy tắc 1:

Nếu đứng trước trạng từ và tính từ trong 1 câu có các trạng từ như too, so, quite, extremely, very,... hoặc đứng trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì chúng sẽ sẽ bỏ những từ đó.

Ví dụ: 

 • He is very tall. He can become a professional model. 

>> Chuyển thành cấu trúc enough: 

He is very tall enough to become a professional model. (sai)

He is tall enough to become a professional model. (đúng) 

 • The weather is very bad outside. It can rain heavily. 

>> Chuyển thành cấu trúc enough: 

The weather is very bad enough to rain heavily. (sai) 

The weather is bad enough to rain heavily. (đúng) 

Quy tắc 2: 

Nếu chủ ngữ ở câu số 2 giống nhau thì chúng ta sẽ lược bỏ cụm “for somebody” khi nối câu. 

Ví dụ: 

 • Marry is intelligent. Mary can be a good doctor.

>> Chuyển thành cấu trúc enough: 

Mary is intelligent enough for her to become a good doctor. (sai).

Mary is intelligent enough to become a good doctor. (đúng)

Quy tắc 3: 

Khi nối câu, nếu câu thứ nhất có chủ ngữ trùng với tân ngữ của câu thứ hai thì chúng ta bỏ phần tân ngữ của câu thứ hai. 

Ví dụ: 

 • He is very handsome. She falls for him.

>> Chuyển thành cấu trúc enough: 

He is handsome enough for her to fall for him. (sai) 

He is handsome enough for her to fall for. (đúng)

>>> Xem thêm: 100+ CẤU TRÚC CÂU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

4. Bài tập luyện tập cấu trúc enough kèm đáp án 

Bài tập 1. Viết lại những câu sau dưới dạng cấu trúc câu enough

 1. Helen doesn’t have money. She can't buy a new phone
 2. She is very weak. She can't carry this bag.
 3. Bill is too foolish. He doesn’t understand what I say
 4. This room is very noisy. We can't study.
 5. The weather is very beautiful. We can go out. 

Đáp án: 

 1. Helen doesn’t have enough money to buy a new phone. 
 2. She isn’t strong enough to carry this bag. 
 3. Bill isn’t intelligent enough to understand what I say. 
 4. This room isn’t quite enough for us to study.
 5. The weather is beautiful enough for us to go out. 

Xem thêm: 20+ BÀI TẬP ENOUGH VÀ TOO CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. I'm worried I didn't bring _____ for cold weather.
A. clothes enough
B. enough clothes
C. enough of clothes
2. We lost. Our players just aren't _____ yet.
A. enough good
B. good enough
C. enough of good
3. Did you buy more oil? There _____ here.
A. isn't enough
B. enough isn't
C. isn't enough of
4. ______ this! I don't want to discuss it any more.
A. Enough
B. Enough of
C. Of enough
5. Is there _____ to finish decorating the bathroom?
A. enough blue paint
B. blue enough paint
C. paint enough blue

Đáp án:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. B

Bài tập 3. Chọn một trong các cụm từ có chứa “Enough” từ bảng dưới đây để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Các cụm từ có “Enough”

enough money

big enough

clean enough

enough time

convincingly enough

well enough

enough experience

tall enough

warm enough

enough people

 1. I don't think we have _________ to go to the cinema now. It's nearly 9pm.
 2. They didn't want me in the basketball team because I wasn't ________. 
 3. If you can lend me £5, I will have ________ to buy the CD.
 4. I know I don't have ________ for the job so I won't waste my time going for an interview.
 5. If _______ sign this petition, we can prevent them building the new road across that forest.
 6. She lost the match simply because she didn't play ________.
 7. Even if you use a greenhouse, it will never be _______ to grow bananas in this climate.
 8. The young girl limped _________ to make her parents believe that she couldn't go to school.
 9. This theatre isn't ________ for the play to be performed here. We will need at least another 100 seats.
 10. Clean this room again Mary. It's not _________ for hotel guests to use.

Đáp án:

 1. enough time
 2. tall enough
 3. enough money
 4. enough experience
 5. enough people
 6. well enough
 7. warm enough
 8. convincingly enough
 9. big enough
 10. clean enough

Bài tập 4. Nối hai vế phù hợp để được các câu hoàn chỉnh

1. That's enough! 

A. and was feeling a bit grumpy.

2. I hadn't had enough sleep 

B. but his brother is far worse.

3. He's bad enough, 

C. We'll never resolve this if you can't be civil.

4. You don't chew your food enough,

D. to take my suitcase upstairs for me?

5. Would you be good enough

E. that's why you get indigestion.

Đáp án:

1 + C → That's enough! We'll never resolve this if you can't be civil. (Thế là đủ rồi! Chúng tôi sẽ không bao giờ giải quyết chuyện này nếu bạn không cư xử lịch sự.)

2 + A → I hadn't had enough sleep and was feeling a bit grumpy. (Tôi đã không ngủ đủ giấc và cảm thấy hơi gắt gỏng.)

3 + B → He's bad enough, but his brother is far worse. (Anh ấy đã đủ tệ rồi, nhưng anh trai anh ấy còn tệ hơn nhiều.)

4 + E → You don't chew your food enough, that's why you get indigestion. (Bạn không nhai kỹ thức ăn, đó là lý do tại sao bạn bị khó tiêu.)

5 + D → Would you be good enough to take my suitcase upstairs for me? (Phiền cậu mang vali lên lầu giúp tôi được không?)

Hy vọng với những kiến thức chất lượng mà Langmaster cung cấp đến bạn trong bài viết này, bạn sẽ hiểu được cấu trúc enough và cách sử dụng chúng trong tiếng Anh một cách dễ dàng nhất. Chúc bạn luôn học tốt và sớm nắm chắc được ngữ pháp tiếng Anh nhé! 

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Chứng chỉ IELTS 7.5
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác