QUY TẮC PHÁT ÂM S CHUẨN TÂY 100% KÈM BÀI TẬP THỰC HÀNH

S được thêm vào sau danh từ số ít để tạo thành số nhiều, hoặc thêm vào sau động từ ở thì hiện tại đơn khi chủ ngữ là số ít. Vậy quy tắc phát âm s bạn đã nắm được chưa? Nếu chưa thì học luôn và ngay nhé, cực dễ thôi.

1. Tổng quan về quy tắc phát âm s, có những cách phát âm nào?

Đầu tiên, hãy hiểu rằng phát âm s sẽ phụ thuộc vào âm bật ra cuối cùng của từ gốc. Bởi vậy, bạn cần biết từ gốc kết thúc bằng âm gì để có thể phát âm s được chuẩn. Lưu ý, âm cuối khác với chữ cái cuối của từ.

Ví dụ: move /muːv/ chuyển động

→ Từ move kết thúc bằng chữ “e” nhưng âm cuối cùng bật ra khi phát âm là /v/

Tuy nhiên để biết được hết phiên âm của các từ là không thể. Vậy nên Langmaster sẽ chỉ cho các bạn mẹo nhớ cách phát âm s thông qua các chữ cái ở đuôi từ kết hợp cùng quy tắc âm cuối dễ học hơn.

Về cơ bản phát âm s có 3 kiểu: /iz/, /s/, và /z/. Cùng tìm hiểu kỹ hơn nhờ các phân tích phía dưới đây. 

2. Quy tắc phát âm s, /iz/

S sẽ được phát âm là /iz/ khi từ gốc có phần phiên âm kết thúc bằng các âm là /s/, /z/, /ʧ/, /ʤ/, /ʃ/, /ʒ/

Để dễ nhớ hơn, s sẽ được phát âm là /iz/ khi từ gốc có phần viết kết thúc bằng các chữ cái như sau:

 • Từ gốc kết thúc bằng -CE + S → đọc là /IZ/

license → licenses /ˈlaɪsns/ → /ˈlaɪsnsiz/ giấy phép

advice → advices /ədˈvaɪs/ → /ədˈvaɪsɪz/ lời khuyên

 • Từ gốc kết thúc bằng -SE + S đọc là /IZ/

exercise → exercises /ˈeksərsaɪz/ → /ˈeksərsaɪzɪz/ bài tập

nurse → nurses /nɜːrs/ → /nɜːrsɪz/ y tá

 • Từ gốc kết thúc bằng -GE + S đọc là /IZ/

language → languages /ˈlæŋɡwɪdʒ/ → /ˈlæŋɡwɪdʒɪz/ ngôn ngữ

change → changes /tʃeɪndʒ/ → /tʃeɪndʒ/ sự thay đổi

 • Từ gốc kết thúc bằng -CY + S → CIES đọc là /IZ/

policy → policies /ˈpɑːləsi/ → /ˈpɑːləsiz/ cảnh sát

emergency → emergencies /ɪˈmɜːrdʒənsi/ → /ɪˈmɜːrdʒənsiz/ sự khẩn cấp

 • Từ gốc kết thúc bằng -ZE + S đọc là /IZ/

maze → mazes /meɪz/ → /meɪzɪz/ mê cung

sneeze → sneezes /sniːz/ → /ˈsniːzɪz/ hắt xì hơi


null

=>> 8 CÁCH PHÁT ÂM E TRONG TIẾNG ANH DỄ NHƯ TIẾNG VIỆT

3. Quy tắc phát âm s, /s/

S sẽ được phát âm là /s/ khi từ gốc có phần phiên âm kết thúc bằng các âm sau /p/, /k/, /t/, /f/, /θ/.

Mẹo phát âm s trong trường hợp này như sau. S sẽ được phát âm là /s/ khi từ gốc có phần viết kết thúc bằng các chữ cái như sau:

 • Từ gốc kết thúc bằng -P + S đọc là /S/

cup → cups /kʌp/ –P /kʌps/ cúp vô địch

sleep → sleeps /sliːp/ → /sliːps/ giấc ngủ

 • Từ gốc kết thúc bằng -K + S đọc là /S/

leek → leeks /liːk/ → /liːks/ cần tây

sock → socks /sɑːk/ → /sɑːks/ những chiếc tất

Từ gốc kết thúc bằng -T + S đọc là /S/

heart → hearts /hɑːt/ → /hɑːts/ trái tim

thought → thoughts /θɔːt/ → /θɔːts/ những suy nghĩ

 • Từ gốc kết thúc bằng -F + S đọc là /S/

cuff → cuffs /kʌf/ → /kʌfs/ cái vòng tay

belief → belief /bɪˈliːf/ → /bɪˈliːfs/ niềm tin

Đây là một số trường hợp đặc biệt.

laugh → laughs /lɑːf/ → /lɑːfs/ tiếng cười

graph → graphs /grɑːf/ → /grɑːfs/ biểu đồ

 • Từ gốc kết thúc bằng -TH + S đọc là /S/

month → months /mʌnθ/ → /mʌnθs/ tháng

birth → births /bɜːrθ/ → /bɜːrθs/ ngày sinh

 • Từ gốc kết thúc bằng  -TE + S đọc là /S/

minute → minutes /ˈmɪnɪt/ → /ˈmɪnɪts/ nhiều phút

taste → tastes /teɪst/ → /teɪsts/ hương vị


null

=>> NẰM LÒNG CÁCH PHÁT ÂM S, ES, ED CỰC CHUẨN TRONG MỘT NỐT NHẠC

4. Quy tắc phát âm s, /z/

Nếu từ gốc có phần phát âm không kết thúc bằng các âm như ở mục 2 và 3 thì khi thêm s sẽ phát âm là /z/. Cụ thể như sau.

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /b/ (chữ b) + S đọc là /Z/

bulb → bulbs /bʌlb/ → /bʌlbz/ bóng đèn

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /g/ (chữ g) + S đọc là /Z/

egg → eggs /eɡ/ → /eɡz/ những quả trứng

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /d/ (chữ s) + S đọc là /Z/

word → words /wɜːrd/ → /wɜːrdz/ chữ cái

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /ð/ (chữ th) + S đọc là /Z/

truth → truths /truːθ/ → /truːθz/ sự thật 

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /v/ + S đọc là /Z/

love → loves /lʌv/ → /lʌvz/ tình yêu

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /l/ (chữ l) + S đọc là /Z/

call → calls /kɔːl/ → /kɔːlz/ cuộc gọi 

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /r/  + S đọc là /Z/

cure → cures /kjʊr/ → /kjʊrz/ cứu chữa

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /m/ (chữ m) + S đọc là /Z/

dream → dreams /driːm/ → /driːmz/ giấc mơ

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /n/ (chữ n) + S đọc là /Z/

rain → rains /reɪn/ → /reɪnz/ cơn mưa

 • Từ gốc kết thúc bằng âm /ŋ/ (chữ ng) + S đọc là /Z/

song → songs /sɔːŋ/ → /sɔːŋz/ bài hát


null

=>> HỌC CÁCH PHÁT ÂM ES/S ĐƠN GIẢN, DỄ NHỚ NHẤT KÈM BÀI TẬP THỰC HÀNH

5. Bài tập áp dụng quy tắc phát âm s

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại.

 1. A. coughs     B. songs             C. pops D. cats

 1. A. fins                 B. profits     C. comes    D. survives

 1. A. talks            B. stops           C. shots        D. plays

 1. A. wishes           B. advices  C. introduces   D. leaves

 1. A. glasses      B. sketches                 C. surprises D. potatoes

Đáp án: 

 1. 4. D
 2. B 5. D
 3. D

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác