Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  Liaison (Nối âm) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của giọng bản xứ Mỹ. Langmaster giới thiệu các bạn một cách khái quát về Nối Âm trong nói tiếng Anh. Hiểu được những nguyên tắc về Nối Âm giúp chúng ta nghe người bản xứ nói dễ dàng hơn, đặc biệt là khi nói nhanh.
   
   

  A: Nối âm

   

  1. Phụ âm đứng trước nguyên âm

   
  Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “mark up”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ (/ma:k k٨p/).Tuy nhiên, điều này không phải dễ, nhất là đối với những từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm, ví dụ: “leave (it)” đọc là /li:v vit/“Middle (East)”, /midlli:st/,… Hoặc đối với những cụm từ viết tắt, ví dụ “LA” (Los Angeles) phải đọc là /el lei/“MA” (Master of Arts), /em mei/
   
  Lưu ý:khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng. Ví dụ “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ, ví dụ “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành/v/ và đọc là /la:v væt/.
   

  2. Nguyên âm đứng trước nguyên âm

   
  Điều này có thể rất mới mẻ với nhiều người. Về nguyên tắc, bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên âm để nối. Có 2 quy tắc để thêm phụ âm như sau:
  - Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “O&rdquo, ví dụ:“OU”, “U”, “AU”,… bạn cần thêm phụ âm“W” vào giữa. Ví dụ “do it” sẽ được đọc là /du: wit/.
  - Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên) ví dụ: “E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm “Y” vào giữa. Ví dụ: "I ask” sẽ được đọc là /ai ya:sk/.
  Bạn thử áp dụng 2 quy tắc này để phát âm: USA /ju wes sei/VOA /vi you wei/XO /eks sou/,…
   

  3. Phụ âm đứng trước phụ âm

   
  Về nguyên tắc, khi có 2 hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm mà thôi. Ví dụ “want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/.
   

  4. Các trường hợp đặc biệt

   
  - Chữ U hoặc Yđứng sau chữ cái T, phải được phát âm là /ch/, vd: not yet /’not chet/;picture /’pikchə/.
  - Chữ cái U hoặc Yđứng sau chữ cáiD, phải được phát âm là /dj/, vd:education /edju:’keiòn/.
  Phụ âm T, nằm giữa 2 nguyên âm và không là trọng âm, phải được phát âm là/D/, vd. trong từtomato /tou’meidou/; trong câuI go to school /ai gou də sku:l/.
   
   

  B:Nuốt Âm

   
  Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.
   
  comfortable / 'kʌmfətəbl / –> / 'kʌmftəbl /
   
  fifth / fifθ / –> / fiθ /
   
  him / him / –> / im /
   
  chocolate / 't∫ɒkələt / –> / 't∫ɒklət /
   
  vegetable / 'vedʒətəbl / –> / 'vedʒtəbl /
   
  Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:
   
  asked /ɑ:skt/ –> /ɑ:st/
   
  lecture /ˈlɛktʃə/ –> /ˈlɛkʃə/
   
  desktop /ˈdɛskˌtɒp/–> /ˈdɛsˌtɒp/
   
  hard disk /ˌhɑ:dˈdɪsk/–> /ˌhɑ:ˈdɪsk/
   
  kept quiet /ˌkɛptˈkwaɪət/–> /ˌkɛpˈkwaɪət/
   
  kept calling /ˌkɛptˈko:lɪŋ/–> /ˌkɛpˈko:lɪŋ/
   
  kept talking /ˌkɛptˈto:kɪŋ/ –> /ˌkɛpˈto:kɪŋ/
   
  at least twice /əˌtli:stˈtwaɪs/ –> /əˌtli:sˈtwaɪs/
   
  straight towards /ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz/ –> /ˌstɹeɪˈtʊwo:dz/
   
  next to /ˈnɛkstˌtʊ/–> /ˈnɛksˌtʊ/
   
  want to /ˈwɒntˌtʊ/ –> /ˈwɒnˌtʊ/
   
  seemed not to notice /ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs/–> /ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs/
   
  for the first time/fəðəˌfɜ:stˈtaɪm/ –> /fəðəˌfɜ:sˈtaɪm/
   
  Chú ý:
   
  Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:
   
  - Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.
   
  o Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /
   
  - Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).
   
  o Potato / pə'teitəʊ / => / p'teitəʊ /
   
  o Tomato / tə'mɑ:təʊ / => / t'mɑ:təʊ /
   
  o Canary / kə'neəri / => /k'neəri /
   
  - Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp
   
  o Looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /
   
  o Acts / ækts / => / æks /
   

  C:NUỐT TỪ

   
  1) Âm “e dài” là âm trong các từ: he, we, me, sea, she, … Bây giờ, để đọc các từ heat, weed, meat, seed, sheet, … bạn sẽ ghép như sau:
   
  heat = he + t,
   
  weed = we + d,
   
  meat = me + t, ….
   
  Như vậy, để đọc “heat”, trước tiên phải đọc “he”, sau đó thêm “t” ở cuối. Tiếng Việt mình không có âm cuối, vì vậy nhiều người Việt khi đọc tiếng Anh, không đọc âm cuối, và đó là một lý do làm cho việc giao tiếp với người nước ngoài gặp khó khăn. Chú ý rằng trong tiếng Việt, cách đọc khác với cách đọc của tiếng Anh. Ví dụ, xem hai từ “thị” và “thịt”, vần “i” và vần “it” có cách đọc khác nhau, “thịt” không giống như “thị” + “t”. Đây là cách nhìn của mình, nếu ai có ý kiến khác thì xin cho biết.
   
  2) Từ với các nguyên âm khác cũng tương tự. Ví dụ, để đọc “train”, bạn phải đọc “tray” trước, rồi thêm “n” ở cuối: tray = train + n. Vài ví dụ khác:
  gate = gay + t,
   
  waste = way + st,
   
  mine = my + n,
   
  break = bray + k,
   
  broke = bro + k,
   
  work = were + k, ….
   
  Bây giờ, sau khi biết cách đọc từ như trên, bạn có thể dễ dàng nối từ như sau:
   
  break up = bray + k + up = bray + kup,
   
  get an A = ge + t + an + A = ge + ta + nA
   
  take it or leave it = ta+k + it + or + lee + v + it = ta + kit + or + lee + vit, …
   
  Ví dụ sau có thể làm bạn bất ngờ : các từ “him, her, them” không chỉ có một cách đọc như bạn nghĩ; mỗi từ đều có hai cách đọc: có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm) và không có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm - và trong trường hợp này, ta có thể nối). Như vậy: take him = ta + k + (h) im = ta + kim, gave her = gay + v + (h) er = gay + ver, ….
   
  www.langmaster.edu.vn
   
   

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai