Cá tính

Luôn mong muốn hòa bình, mọi thứ đơn giản nhưng không đơn điệu.

Sở thích

Chia sẻ về sở thích là đi du lịch, tham gia các hoạt động từ thiện.

Phương châm sống yêu thích: “Vừa nho nhã – vừa hoang dã – đời mới đã”

Điểm mạnh

Khả năng truyền cảm hứng cho học viên tốt, luôn nhiệt huyết trên lớp cũng như trong các hoạt động đội nhóm của lớp và của đội giảng viên.