Cá tính

Cá tính của Trọng Hoàng đó là điềm tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kiên nhẫn thực hiện những mục tiêu mà mình đã đề ra, sống thực tế và đặc biệt rất cầu toàn. Vì vậy yêu cầu Trọng Hoàng đặt ra với học sinh đôi lúc khắt khe.

Sở thích

Niềm yêu thích của Hoàng là  nhạc đồng quê, các seri phim truyền hình Mỹ, và đặc biệt yêu thích gym.

Điểm mạnh

Điểm mạnh của Hoàng là sự kiên định, biết lắng nghe người khác, là người sống rất có trách nhiệm và đáng tin cậy.