Hello everyone! My name…
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế. Vù cái đã 7 tháng trôi qua rồi
7 tháng ở bên nhau học tập vui chơi là cả câu chuyện dài và mình sẽ không quên nó ^^

<3 Người ta có câu kết thúc để cho một khởi đầu mới bắt đầu.
Tạm biệt báu vật của chúng em cô giáo Ngọc Thúy Trịnh & các bạn EVP k87 nhé!

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày không xa <3

Lớp:

Ký tên :