Hơn một tháng học tập với nhau từ ngại ngùng đến bùng nổ hơn 30 con người 30 trái tim cùng 1 mái nhà langmaster chúng tôi đã gặp nhau ở đây luôn vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần trinh phục tiếng anh và tinh thần đó sẽ không bao giờ bị giập tắt K217 <3

Lớp:

Ký tên :