Nơi tình yêu bắt đầu, nó không chỉ còn là tình yêu giữa a và e nữa rồi. Yêu những lần quay video làm bài tập, những biệt hiệu của chúng mình là những nguyên âm, phụ âm,.. Mọi người trở lên đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết trong những cuộc thi.

Yêu cả cô giáo và các a chị trợ giảng nữa, họ thật sự biết cách làm chúng mình cảm thấy học tiếng anh thật hấp dẫn, đôi khi nó hấp dẫn hơn e đấy gia đình K204 à…

WE ARE ONE

Lớp:

Ký tên :