Mỗi ngày đến lớp với tôi là một ngày được hòa mình với đam mê cháy bỏng, được học tiếng anh từ người thầy nhiệt huyết, giỏi giang, được luyện tập tiếng anh cùng những người bạn. Bỏ qua mọi phiền muộn cuộc sống lớp LEV K195 dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi tự bao giờ.

Yêu lắm những con người nơi đây trainer, coaches, các bạn…I love you so much <3 <3

Lớp:

Ký tên :