Em cũng là lần đầu tiên được tham dự một môi trường tiếng anh mà lại giống như một lớp học. À không nó khác :v

Em còn có 3 Coach, học một nơi mà không có bàn học, phải nói một nơi rất độc và lạ.

Thành thật mà nói, lúc đầu e cũng thấy hơi lạ lùng, e ngại nhưng sau một quãng thời gian học tập e cảm thấy rất thoải mái và vui.

Thôi tóm lại e yêu mọi người trong lớp. Ăn đã :v :v :v

Lớp:

Ký tên :