Kết thúc level 1 mình có rất nhiều cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, ngại, bỡ ngỡ có nhưng cái có nhiều nhất là tự tin và tình cảm của mọi người.

Cảm ơn vì tất cả. Sau này chia tay sẽ nhớ mọi người nhiều lắm

Mãi là bạn của nhau nhé <3  <3 <3

Lớp:

Ký tên :